THÀNH PHỐ HOUSTON

Trang Chủ ONAIC

Trang Chủ ONAIC
Phục vụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, những người coi Houston là nhà

Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập CưNạn tăng cường lợi ích và đẩy mạnh sự kết nối của cộng đồng quốc tế người nhập cư, người ngoại quốc và người tị nạn của Houston bằng cách giúp đỡ cộng đồng hòa nhập về công dân và văn hóa.

Hợp tác với các bên liên quan và các tổ chức dựa vào cộng đồng nhằm đem lại các chương trình, dịch vụ và các sự kiện đặc sắc, Văn Phòng Các Cộng Đồng Di Dân và Người Mỹ Mới Nhập Cư tìm cách xây dựng năng lực của Houston nhằm đón tiếp và hòa nhập công dân đa dạng. Khám phá các dịch vụ của chúng tôi và các sự kiện đặc sắc bằng cách nhấp vào hình ảnh dưới đây hoặc liên lạc trực tiếp với chúng tôi nếu quý vị có thắc mắc, hỏi han thêm hoặc góp ý.

Yêu cầu Thị Trưởng tham gia một sự kiện:
https://cohweb.houstontx.gov/MyrSchedule_Internet/EventSchedule.aspx

Yêu Cầu Tuyên Bố Công Khai:
https://www.houstontx.gov/mayor/ceremonialdocs.html

Văn Phòng ph ụ trách Các H ội Đồng và Ủy Ban
https://www.houstontx.gov/boards/brochures/Boards-Commissions-Vietnamese.pdf

Hội Đồng Tư Vấn của Cộng Đồng Quốc Tế
Hội Đồng Tư Vấn của Cộng Đồng Quốc Tế, trước đây có tên là Hội Đồng Tư Vấn của Thị Trưởng về Các Vấn Đề Người Nhập Cư và Tị Nạn (MACIRA), tư vấn cho Thành Phố về chiến lược tiếp cận cộng đồng hiệu quả và các dịch vụ cho cộng đồng quốc tế  đa dạng và đang phát triển của Houston ...
Đọc thêm ...